apjaslo.pl

Akademia Piłkarska Jasło

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, rodziców dzieci trenujących w AP Jasło, oraz sympatyków Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w dniu 24-10-2015r. na obiekcie MOSiR ul. Sikorskiego 15. Początek zebrania  godzina 14:30 – I termin, 15:00 – II termin. 

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (Komisja Skrutacyjna)
3.Stwierdzenie prawomocności obrad przez Komisję Skrutacyjną
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji i przedstawienie propozycji dotyczących kierunków działań na lata 2015-2019
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji
7.Ogłoszenie listy kandydatów do Zarządu
8.Wskazanie i ogłoszenie listy kandydatów do  Komisji Rewizyjnej
9.Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10.Ogłoszenie wyników wyborów
11.Dyskusja i przyjęcie uchwał
12.Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu
13.Wystąpienie Prezesa JSS
14.Zakończenie Walnego Zebrania Członków

Ze względu na powagę omawianych spraw prosimy o liczne przybycie

Leave a Reply