apjaslo.pl

Akademia Piłkarska Jasło

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW JASIELSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO

Zarząd Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego, z siedzibą w Jaśle przy ul. Adama Mickiewicza 137 wpisanego do KRS pod numerem 0000400306 na podstawie §39 ust.2 i §40 ust.3 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego, na dzień 10 lipca 2018 r. o godz. 18:00 w budynkach przy Stadionie MOSiR w Jaśle, przy ul. Władysława Sikorskiego 15. W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 18:30

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Sekretarza i Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego ( zapisy umożliwiające utworzenie przez Stowarzyszenie Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego)
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad.

Leave a Reply