apjaslo.pl

Akademia Piłkarska Jasło

STYPENDIA SPORTOWE NA 2014 ROK

Informujemy, ze istnieje możliwość otrzymania stypenium sportowego dla zawodników reprezentujących kluby sportowe mające siedzibę na terenie Powiatu Jasielskiego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla zawodnika mogą zwracać się kluby sportowe w nieprzekraczalnym terminie do 30 wrzesnia 2013 r. Jednym z warunków jest średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekraczający 539 zł. Jeżeli są takie osoby to proszę zgłaszać to telefonicznie trenerom.

Więcej informacji na stronie : http://www.powiat.jaslo.pl/

 

Leave a Reply