apjaslo.pl

Akademia Piłkarska Jasło

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH WSPIERA AP JASŁO

Zarząd Akademii Piłkarskiej Jasło oraz Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego składa podziękowania dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle przy ul. Jana Pawła II 30 za wsparcie finansowe przeznaczone na działalność statutową Naszej Akademii. PRDM Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg i mostów, robót utrzymaniowych na ww. obiektach. Ponadto Firma zajmuje się produkcją mieszanki mineralno – asfaltowej oraz kruszyw drogowych. Terenem działalności Przedsiębiorstwa jest województwo podkarpackie i małopolskie – w szczególności powiat jasielski, krośnieński i gorlicki.

Jeszcze raz dziękujemy za okazaną pomoc, która pozwoli naszym młodym adeptom rozwijać swoją pasję jaką jest piłka nożna!!!